Styrelse

 • Mats Bergkvist, ordförande – vald till 2025
 • Tomas Hallgren, vice ordförande – vald till 2025
 • Mats Bokström, kassör – vald till 2025
 • Anna-Lena Hållmats, sekreterare – vald till 2026
 • Christer Bolestedt, ledamot – vald till 2026
 • Martin Alexi, suppleant – vald till 2025
 • Hans Svens, suppleant – vald till 2025

Övriga roller

 • Marianne Wennström, revisor
 • Kristina Haag Larsen, revisor
 • Per Mårthans, valberedning
 • Marianne Wennström, valberedning

Vill du vara med i jobbet med vägarna i Lerdal-Gärdebyn och kanske kan ta en post i styrelsen? Vi behöver ständigt nya krafter.
Kan du tänka dig att hjälpa till själv eller har du förslag på andra? Kontakta valberedningen direkt eller skicka ett mejl. Arbetet är arvoderat.

Mats Bergkvist, ordförande i Lerdal-Gärdebyns vägförening.