Den 15 februari 2022 publicerade Skatteverket ett ställningstagande med innebörden att Skatteverket numera anser att alla samfällighetsföreningar ska momsregistrera sig och ta ut moms på föreningens avgifter från medlemmarna. Detta skulle innebära en stor förändring för ekonomihanteringen i föreningarna med ökad administration och få fördelar.

En momsregistrerad förening får dra av ingående moms som betalas på inköp av varor och tjänster som föreningen gjort och endast det överskjutande nettot i momsdeklarationen behöver betalas till Skatteverket.

Eftersom momshantering och redovisning komplicerar det ekonomiska hanteringen i föreningen och eftersom det starkt kan ifrågasättas om denna nyordning ens är till nytta för staten i form av högre skatteintäkter har REV tagit initiativ till att träffa Skatteverkets företrädare för att ställa ett antal frågor. REV har också anlitat momsexperter på Grant Thornton för att få hjälp att belysa alla aspekter och konsekvenser av momshantering i en samfällighetsförening.

Efter det överklagade Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) till Skatterättsnämnden som dock gav Skatteverket rätt, med en rösts övervikt.

I mars 2023 beslutade REV:s styrelse att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Beslut där kan förväntas under våren 2024.

I avvaktan på ett slutligt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, är REV:s rekommendation att samfällighetsföreningar med en omsättning överstigande 80.000 kr (exklusive moms och bidrag) momsregistrerar sig. 

Övriga skatteaspekter för en samfällighetsförening påverkas inte av momsregistreringen utan allt annat fungerar som tidigare. Till exempel är en samfällighetsförening ej skattesubjekt och ska därför inte lämna årlig inkomstdeklaration.