Nu ökar växtligheten och det är hög tid att kolla att den inte skymmer sikten vid korsningar och infarter. Du vet väl om att det är du som fastighetsägare som ska klippa häckar och buskar så att de inte skymmer sikten i trafiken?

Enligt plan- och bygglagens 8 kap 15 § är det tomtägaren som har ansvaret för att se till att den egna växtligheten inte skymmer sikten i trafiken. Vägföreningen har också ett beslut från Lantmäteriet som ger oss rätt att hålla nere häckar, buskar och träd vid vägarna.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gång- bana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:
över gångbana: minst 2,5 meter
över cykelväg: minst 3,2 meter
över körbana: minst 4,6 meter

Läs Rättviks kommuns information om häckar och buskage
Läs broschyren ”Klipp häcken!”