De båda skyfallen på natten till måndag den 7 augusti och senare under måndagen har orsakat mycket stora vägskador och många fastighetsägare har drabbats svårt. Vägarna har översvämmats på grund av att diken och trummor har kunnat ta emot de stora vattenmängderna. I vissa fall har hela grusvägar blivit oframkomliga och ledningar för el och fjärrvärme har blivit synliga.

Det bedöms vara det värsta skyfall på flera generationer i Lerdal och Gärdebyn. Inte ens ett mannaminne räcker till och knappast någon väg är opåverkad.

Under hela måndagen har vägföreningen och dess entreprenörer arbetat för högtryck för att lindra den mest akuta situationen. Samtliga tillgängliga maskiner har kallats in och prioritering har varit att styra vattenflödena genom att gräva fram diken, att få oframkomliga vägar farbara och hindra att hela vägbanor rasar genom att vattnet underminerat asfalt, liksom att få bort så mycket som möjligt att de stenar som spolats upp på vägarna. Det akuta arbetet kommer att ta flera dagar.

Vägföreningens styrelse tackar alla fastighetsägare för förståelse i den svåra situationen och uppmanar att var och en att göra vad man kan för låta vattnet rinna undan och underlätta läget. När det gäller skador på de egna fastigheterna få man ta kontakt med sina respektive försäkringsbolag.

Nu handlar det om att vänta tills vattenflödet har avtagit och helst upphört. Därefter blir det möjligt att rensa trummor och gräva ur diken igen. Sedan inleds ett mycket omfattande återställningsarbete som troligen kommer att ta flera månader.

Vägföreningens styrelse kommer att återkomma om det fortsatta reparationsarbetet.

Korsningen Bockgatan-Mickelsgatan nedanför Hotell Lerdalshöjden.
Stora skador på Östlunds väg.
Vid Östlunds väg har fjärrvärmeledningarna spolats fram och är synliga.