Vägföreningen arbetar för högtryck med att laga i första hand de vägar som idag är stängda och oframkomliga. På onsdag den 9 augustin har vägföreningen lyckats öppna Karlsviks väg, så pass att den är farbar. Också Rodelvägen har gjorts körbar igen för bilar.

Arbetet med att åtgärda den övre delen med grusväg av Werkmästergatan har också börjat där maskiner är på plats för att lägga ut grus. Wermästergatans övre del beräknas vara framkomlig under onsdagen 9/8 eller torsdagen 10/8.

De närmaste dagarna kommer också Östlunds väg att börja lagas, så att bilar kan köra där.

Andra vägar som är svårt skadade och som är helt eller delvis avstängda är Dyrsmedsgatan, Kålgårdsgränd och Gärdebygatan. När arbetet med att få Gärdebygatan farbar kan börja är just nu oklart, då läget måste stabiliseras först.

För de just nu oframkomliga vägarna handlar det dels om att väderleken måste stabiliseras och dels tillgången på maskiner. I ett första läge gäller det att åtgärda så pass att fordon kan åka på vägarna, i nästa skede längre fram ska vägarna färdigställas på ett mer permanent sätt.

Vägföreningen arbetar för närvarande hårt med det mest akuta insatserna, att säkerställa säkerheten och att få en överblick av situationen efter de extrema skyfallen.

Framöver kommer det stora återställningsarbetet att börja. Det kommer att bli omfattande och ske på bästa sätt för att undvika kommande översvämningar. Den senaste tidens skyfall både i Siljansområdet och i övriga Sverige och Norge har dock varit extrema. Vattenmassorna har fört med stora mängde grus och sten vilket täppt till vägtrummor och diken. Just nu arbetar vägföreningen med den akuta situationen och för att få en överblick om vilka åtgärder som krävs framöver.

När situationen och resurserna tillåter, kommer också spolning av trummor att börja så snart som möjligt.

Vägföreningen ber om förståelse för den uppkomna situationen och för de insatser som gör. Vi uppmanar fastighetsägare att inte tippa tillbaka jordmassor i dikena, men vi förstår om man vill fylla ut vid utfarterna så att bilar kan ta sig ut och in på fastigheter.

Dyrsmedsgatan är avskuren och avstängd.