Vägarna i Lerdal-Gärdebyn är nu stängda för all obehörig trafik och framför allt för tyngre fordon. På förekommen anledning vill vi uppmana och vädja till att alla inte kör med tunga fordon och beställer hem transporter som kräver lastbilar och liknande. Våra vägar klarar helt inte det just nu.

Den som inte respekterar förbudet kan bli ersättningsskyldig för ytterligare skador på vägarna.

”Behörig trafik” innebär att boende får ta sig till och från sina fastigheter och även besökare i begränsad omfattning. Det som prioriteras är också samhällsviktiga transporter som exempelvis hemtjänst och hemsjukvård.

Vi vill inte att vägområdet används för genomfartstrafik och vi har också upplevt del trafik med nyfikna som vill åka upp för att bara titta på förödelsen. Och som sagt: ingen trafik med tung trafik i området – det kan skada vägarna ännu mer och det är inget vi behöver just nu.

En del fastighetsägare kan tycka att de behöver beställa hem grus- och fyllnadsmassor för att laga skador på den egna tomten, men det måste tyvärr vänta i det här läget.

Vägföreningen hoppas på förståelse för detta och vädjar om att reglerna respekteras.