Under fredagen den 11 augusti har flera avstängda vägar kunnat öppnas igen för trafik. I 11-tiden kunde Dyresmedsgatan öppnas för biltrafik igen. Den är nu farbar mellan Erikesgatan/Märgatan och Lustigsgården. Senare under dagen kunde även hela Kålgårdsgränd och Kvarngatan öppnas för trafik.

Det handlar det om provisoriska lagningar som gör vägarna farbara. När massorna har satt sig och torkat ur någorlunda kan en mer permanent och hållbar återställning påbörjas.

Under fredagen 11/8 har en hel del spolningsarbeten kunnat genomföras, bland annat vid Offerbacken, på Erikesgatan, Gärdebygatan och på de nyöppnade Dyrsmedsgatan och Kålgårdsgränd. Bedömningen är att samtliga proppar nu är lösta och att vatten kan flöda.

På torsdagen hade grusdelen av Werkmästergan öppnats till samtliga fastigheter och tidigare även Karlsviks väg och Rodelvägen.

Fortfarande är några vägar helt eller delvis avstängda:

Östlunds väg – har mycket stora skador där fjärrvärme- och elledningar ligger framme. På måndag 14/8 kommer fjärrvärmebolaget Adven att påbörja arbetet med att återställa fjärrvärmelrören och elnätsbolaget behöver också säkerställa sina ledningar. Arbetet kommer att pågå hela vecka 33. När vägen kan öppnas för biltrafik är i nuläget oklart.

Gärdebygatan – är avstängd mellan Mårsåkersvägen och Gettorget. Även där stora skador. Innan vägen kan öppnas måste elnätsbolaget åtgärda skador. För närvarande ingen prognos när vägen kan öppnas.

En stor utmaning just nu för vägföreningen är tillgången på maskiner. Efterfrågan på grävmaskiner, spolbilar, hjullastare e t c är mycket stor, då många andra också har akuta behov av åtgärder på grund av översvämningarna. Vår entreprenör arbetar hårt för att skapa resurser och göra åtgärderna så snart det går.

Det handlar fortfarande för vägföreningen att åtgärda det som är mest akut och i första hand öppna de vägar som inte är farbara. Det finns dock mängder av skador i vårt två mil stora vägområdet och det kommer tyvärr att ta tid att laga allt. Styrelsen ber om förståelse för situationen och att vägföreningen arbetar intensivt för lösa problemen så snart och så bra som möjligt.

Vi står inför ett mycket stort och kostsamt återställningsarbete som troligen kommer att ta mycket lång tid och som kommer att kräva stöd utifrån från samhället. Vägföreningen har tät kontakt med kommunen om samordning av arbetet och hjälp med att söka finansiellt stöd.

Vi uppmanar alla boende i området att inte belasta vägarna mer än nödvändigt och exempelvis inte beställa varor och material som kräver tunga transporter. Vägföreningens vägar är avstängda för obehörig trafik. Boende och samhällsnyttiga transporter, exempelvis hemtjänst prioriteras.

Spolningsarbete vid Offerbacken.
Dyrsmedgatan kl. 11:30 på fredagen.
Kålgårdsgränd öppen.
Spolningsarbete på Erikesgatan.