Under måndagen och tisdagen har arbetet fortsatt på Gärdebygatan och Östlunds väg. Glädjande nog kommer hela Gärdebygatan att vara öppen under onsdagen den 16/8. På Östlundsväg pågår lagningar av färrvärmerör och elkablar. Där arbetar maskiner från två håll men det finns ingen prognos när hela vägen är farbar.

Efter att Gärdebygatan har öppnats, kommer entreprenörens arbetslag att arbeta sig neråt Storåkersgatan för att laga vägskador där. Framkomligheten på Storåkersvägen kommer därför att bli begränsad och trafikanter uppmanas att välja andra vägar om möjligt.

Korsningen Kålgårdsgräns / Gärdebygatan är nu lagad.

På torsdag den 17 augusti är det sophämtning i området och Dala Vatten och Avfall har därför gått ut till vissa fastighetsägare om alternativ plats att ställ kärlen på. Vi uppmanar också fastighetsägarna att ställa kärlen där bärigheten på vägen är bra så att sopbilen inte måsta åka in mot kanter där vägen är skadad.

Gärdebygatan på onsdag morgon.
Gärdebygatan onsdag.
Arbete på Östlunds väg.
Korsningen vid Kålgårdsgränd är lagad.