Just nu måndag den 21 augusti arbetar vår entreprenör med skadorna på Dyrsmedsgatan och senare i veckan kommer arbete att utföras på Erikesgatan och ner på Långbacken.

Det handlar om att i första han säkra vägkanterna och laga diken. När lagningarna har utförts hela vägen ner i Långbacken, hoppas vi kunna öppna vägen för all trafik.

Arbete fortsätter på den helt avstängda Östlunds väg i veckan. Där måste i första hand fjärrvärmeledningar och elkablar säkras.

Det är fortfarande många större och mindre vägskador runt om i det två mil långa vägområdet. Entreprenören jobbar på och åtgärdar det mest angelägna, åtminstone på ett tillfälligt sätt innan en mer permanent lagning kan ske.

Vägföreningen fortsätter att vädja till att inte köra på våra vägar med obehörig trafik – boende, deras gäster och samhällsviktig trafik är behörig – och att framför allt inte använda vägarna till tung trafik.

Arbete på Dyrsmedsgatan måndag 21/8
Arbete på Dyrsmedsgatan måndag 21/8
Östlunds väg 21/8
Östlunds väg 21/8
Några fastigheter på Östlunds väg har fått farbar väg till sina utfarter.