Under onsdagen den 23 augusti fortsätter lagningsarbetet med att i första hand se över diken och vägkanter. Det sker på de mindre stickvägarna – ”tvärgatorna” – upp från Kvarngatan och senare vidare på Bryggerigatan.

I Långbacken, i kurvan vid ena farthindret, kommer en längre vägtrumma att läggas ner för att underlätta vattenflödet.

Det varnas för regn i helgen och det kan bli stora mängder, så vägföreningen uppmanar fastighetsägare att låta vattenbarriärer som sandsäckar ligga kvar och exempelvis se över sina trummor vid sina fastigheter.