I dagarna skickas fakturorna ut för årets vägavgift. Enligt beslut på årsstämman skulle avgiften höjas med 25 procent för 2023. Efter årsstämmans beslut har alla vägföreningar blivit momspliktiga, vilket innebär att årets avgift är 2 500 kronor inklusive moms, i normalfallet med andelstalet 1800.

En del fastigheter kan ha andra andelstal och det påverkar då avgiften.

I år är det viktigare än någonsin att vägföreningen får in avgifterna i tid på grund av de stora kostnader som orsakats av översvämningarna. Föreningen har haft stora utgifter för de akuta åtgärderna hittills och vi står inför stora återställningskostnader framöver.

Vi vet ännu inte om, vilka och hur stora bidrag från stat och andra aktörer vi kan komma att få. Lerdal-Gärdebyns vägförening går i dagarna in med en ansökan om ett särskilt driftsbidrag från Trafikverket.

Vi hoppas undvika en extra uttaxering som en extraordinär avgift från medlemmarna på grund av översvämningsskadorna och för att klara återställningen, men det kan bli aktuellt med sådan extra uttaxering. Vi ber att få återkomma om det.