Vägområdet för Lerdal-Gärdebyn är i princip helt öppet för all trafik. Gärdebygatan mellan Mårsåkersvägen och Gettorget är dock stängd för fordon över 12 ton. Även på andra vägområden är det viktigt att vara försiktig med tunga fordon eftersom vägarna fortfarande är känsliga. Det gäller exempelvis Märgatan.

Annars har det under torsdagen och fredagen utförts diknings- och städningsarbeten för att få bort jord- och stenhögar på olika håll i området. Arbetet med att återställa Östlunds väg fortsätter.

Dikning i Långbacken.
Gärdebygatan mellan Gettorget och Mårsåkersvägen är stängd för tung trafik.