Det ska utföras grävningsarbeten på en mindre sträcka på Werkmästergatan vilket innebär att vägen blir avskuren. Trafikanter ovanför grävningsarbetet får använda Slalomvägen i stället för att ta sig ner mot Rättvik. Det är det streckade partiet på kartan som stängs av och grävningarna pågår 29 augusti-19 september enligt planen.

Det är Dala Vatten och Avfall utför arbetena och som lägger ner nya ledningar.

Jobbet är planerat sedan tidigare och har inte med de senaste översvämningarna att göra.