REV – alltså Riksförbundet Enskilda Vägar vänder sig nu till regeringen för att hårt drabbade vägföreningar som Lerdal-Gärdebyn ska få tillräckligt med stöd från regeringen och att Trafikverkets regelverk måste ändras. Villkoren för stöd är alltför byråkratiska och är anpassade för ett mer normalläge och inte den akuta situation som översvämningarna orsakade.

 På måndagen 28/8 lämnade REV en skrivelse till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet där man vädjar om hjälp till vägföreningar som drabbats och anser att regeringen bör se till att en ny förordning tas fram.

REV hänvisar i sin skrivelse till Lerdal-Gärdebyns vägförening, att det nu måste till enklare regler och att Trafikverkets klassning av vägar inte riktigt kan tillämpas. REV vill att regeringen tittar på det goda exemplet efter skogsbränderna 2014, då regeringen snabbt gick ut med en särskild förordning så att enskilda vägar kunde få fullgod ersättning.

”I vårt fall är Lerdal – Gärdebyns vägförening uppdelat i sex olika områden med olika klassning på vägarna enligt Trafikverket och sedan får vi bidrag efter klassningen. Då kan det bli så att en del vägar får inget stöd eller lite eftersom de anser att det är en mindre viktig väg men vi måste laga alla vägar och det kostar lika mycket oavsett klassning,” säger Anders Rosén som är ordförande i Lerdal-Gärdebyns vägförening i Siljan News.

Vi rekommenderar en intervju med REVs ordförande Uno Jakobsson i Sveriges Radio Dalarna. Den kommer 1.07.20 in i programmet:
https://sverigesradio.se/play/avsnitt/2230874

Artikel i Siljan News:
https://www.siljannews.se/rattvik/en-del-vagar-far-inget-stod-eller-lite-eftersom-de-anser-att-det-ar-en-mindre-viktig-vag

Skrivelsen från REV till regeringen:
https://usercontent.one/wp/www.lerdalgardebyn.se/wp-content/uploads/Skrivelse-till-Infra-230828.pdf

Sedan tidigare har det aviserats att frågan om stöd till vägföreningarna kommer i riksdagen som en interpellationsfråga. När det sker är inte klart.