I förra veckan dikades Märgatan om och denna vecka planeras att beläggningsarbetena på Märgatan ska avlutas. Asfalteringen var dock planerad sedan före översvämningen, men minskades i omfattning för att inte belasta ekonomin ännu hårdare i det svåra läget just nu.

På Märgatan har också någon privat stickväg utan vägtrumma grävts bort med fastighetsägarens godkännande, för att i stället få ett öppet dike. Den enda trafikbegränsning som återstår i vägföreningens område är att trafik över 12 ton är förbjuden mellan Gettorget och Mårsåkersvägen. Observera att avstängningen på Werkmästergatan var planerad av Dala Vatten och Avfall sedan tidigare.

Därmed är det mest akuta skedet efter den svåra översvämningen avklarad. Därmed inte sagt att det inte finns brister och skador som fortfarande inte är reparerade. Det som vägföreningen arbetar med nu är att göra en kalkyl och kostnadsberäkning för samtliga skador i området om vad det kostar att reparera det som fortfarande behöver lagas.

Vi arbetar också intensivt med att söka stöd från olika håll för att minska kostnaden för medlemmarna. När vi har bilden av hur mycket eventuellt stöd vi får in och vad vi har för återstående kostnader, kan vi göra en mer exakt tidsplan. Klart är att det kommer att ta långt tid att återställa allt. Vi har bara ett par månader kvar av barmark och varmgrader innan vintern kommer, vilket begränsar tiden vi kan jobba i år. Därför kommer arbetena med till exempel beläggning och ytskikt att ske nästa år.

Så hur lång tid det fortsatta arbetet kommer att ta, har mycket att göra med hur stor totalkostnaden blir och de eventuella extra bidrag vi kan få. Vägföreningen utesluter inte att vi kanske måste göra en extra uttaxering av medlemmarna.

Lagningsarbete av beläggning i korsningen Märgatan/Erikesgatan