Det stora behovet av stöd till vägföreningarna efter skyfallen och översvämningar togs upp i riksdagen i interpellationsdebatten på torsdag den 14 september. Det var riksdagsledamoten Lars Isacsson (S) från Dalarna som frågade infrastrukturministern hur regeringens reparationsstöd till bland annat vägföreningar kommer att se ut.

Isacsson nämnde problemen för Lerdal-Gärdebyns vägförening som exempel i debatten. Här har vi stora kostnader för återställning och det är osäkert om och hur mycket vår vägförening får i stöd av de 30 miljoner för hela landet som Trafikverket har att tillgå för akut hjälp. Infrastrukturminister svarade att inga nya pengar är på väg, utan regeringen vill starta en utredning om de allmänna stöden till vägföreningar.

Dessutom kommer Riksförbundet Enskilda Vägar, REV att möta sakkunniga på departementet för infrastruktur nästa onsdag 20/9 för att driva på frågan om reparationsstöd till vägföreningar.

Styrelsen för Lerdal-Gärdebyns vägföreningen lägger just nu sista handen på en ansökan till Trafikverket om stöd. Det handlar om miljonbelopp för att laga och återställa vägarna, men det är oklart hur mycket stöd vår gemensamhetsanläggning kan få.