Vid Lerdal-Gärdebyns årsstämma den 18 april valdes Mats Bergkvist till ny ordförande efter avgående Anders Rosén. Nya i styrelsen är också ledamöterna Anna-Lena Hållmats och Christer Bolestedt, samt suppleanten Martin Alexi.

På stämman på Hotell Lerdalshöjden närvarade 52 personer, varav 42 med rösträtt för sina medlemsfastigheter.

Årsstämmans deltagare godkände styrelsens rapporter vad gäller bokslut och verksamhet för 2023. Omsättningen för verksamhetsåret uppgick till cirka 2,3 miljoner kronor.

Stämman godkände styrelsens förslag till vägavgift för 2024. Den innebär en höjning med 15 procent och kommer att uppgå till 2 875 för ”normalfastigheten”.

Årsstämman godkände också styrelsens förslag till nya stadgar, vilka har moderniserats och anpassats till lagstiftningen.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras här på vägföreningens webbplats, när protokollet är justerat och undertecknat.

Alla handlingar och dokument i samband med stämman finns samlade här: https://www.lerdalgardebyn.se/dokument/

Ordförandeskifte i vägföreningen: avgående ordföranden Anders Rosén
med den tillträdande Mats Bergkvist som valdes vid årsstämman