Styrelsen för Lerdal-Gardebyns vägförening har haft sitt konstituerande möte där posterna i styrelsen fördelades. Vid årsstämman valdes Mats Bergkvist till ordförande och i övrigt fördelades posterna på följande sätt:

Vice ordförande: Tomas Hallgren
Kassör: Mats Bokström
Sekreterare: Anna-Lena Hållmats-Bergvik
Christer Bolestedt, ledamot

Vid årsstämman den 18 april valdes dessutom Hans Svens och Martin Alexi till suppleanter.

Protokoll från konstituerande mötet den den 2 maj 2024