Högst 30 kilometer i timmen, det blir det högsta tillåtna hastigheten i större delen av området för Lerdal-Gärdebyns vägområde. Detta enligt enligt en ny föreskrift som Rättviks kommun har beslutat om. Vägföreningens styrelse har drivit på i frågan och ger stöd till förändringen.

Området där 30 kilometer i timmen blir högsta tillåtna hastighet blir enkelt uttryckt, alla vägar öster om Faluvägen och söder om Kvarngatan (den långa mot folkparken) som Lerdal-Gärdebyns vägförening har ansvar för.

Exempel på vägar in i området där max 30 km/tim gäller är Bygatan, Bockgatan, Långbacken, (den mindre) Kvarngatan, Märgatan, Werkmästergatan (från slalombacken), Gärdebygatan, Sågvägen och Nålängsvägen.

Det är kommunen som har ansvar för skyltning och bestämmelser för hastighetsbegränsningar. Anledningen till förändringen är att skyltningen har varit oklar och inkonsekvent och det blir nu enklare för trafikanterna: max 30 gäller överallt i det aktuella området. Kommunen genomför just nu omskyltning och byte av gamla slitna skyltar.

Ett annat skäl till förändringen är att många boende i vägföreningens område är besvärade av alltför höga hastigheter och 30-zonen kan vara ett sätt att generellt få ner farten hos många. Därför har styrelsen för Lerdal-Gärdebyns drivit på i frågan och gett stöd till kommunens beslut.

”Nu blir det en bättre tydlighet på våra vägar och vi uppmanar alla att respektera hastighetsgränserna. Det handlar ytterst om säkerhet. Många cyklar och promenerar på vägarna och framför allt barn. I många fall handlar det om gamla smala byvägar som inte alls är anpassade för några högre farter”, säger Mats Bergkvist, ordförande i Lerdal-Gärdebyns vägförening.

Se kommunens föreskrift om 30-zon och karta över det aktuella området