Märgatan mellan Slalomvägen och Mickelsgatan stängs av från tisdag den 3 oktober till torsdag den 5 oktober. Anledningen är att Dala Vatten och Avfall genomför grävningar för VA-nätet i området.

Skyltar som visar alternativa färdvägar sätta upp.

Den rödmarkerade sträckan visar vilken del av Märgatan som stängs av.