Första snön har kommit och vår snöröjare har redan haft fullt upp på våra vägar. Då är det bra att ha koll på vilka vägar som vägföreningen har ansvaret för. Det finns nämligen en rad vägar i området som föreningen inte är väghållare får.

Ett exempel är en del mindre stickvägar av privat karaktär. Vägföreningen är enbart väghållare för de vägar där Lantmäteriet har fattat ett förrättningsbeslut. Andra vägar får inte föreningen ta ansvar för, enligt lagen om samfällighetsföreningar.

Det finns f ö ett stort antal sådana småvägar i vårt område som är att betrakta som privata stickvägar vägar där fastighetsägarna själva har ansvaret för väghållningen.

Det har redan uppstått diskussion på sociala medier kring en väg där vägföreningen beslutat att inte längre ansvara för vinterväghållningen. Detta av två huvudskäl:

  • Det handlar om likabehandling. Inga fastighetsägare vid privata stickvägar får sin vinterväghållning ordnad genom vägföreningen, om det inte finns ett Lantmäteribeslut. Vi vill behandla alla rättvist.
  • En vägförening får inte ansvara för en väg den inte är väghållare för, som tidigare beskrivits.

Exempel på andra vägar inom vårt område som inte vägföreningen har ansvar för, är de som ligger under Rättviks kommun och Trafikverket.

Här ser du en karta över vilka vägar som vägföreningen är ansvarig väghållare för. De är markerade i rött.