Väderleken har medfört en besvärlig ishalka på vägföreningens vägar. Det är helt enkelt svinhalt på många håll. Vår entreprenör arbetar intensivt med att grusa vägarna, ofta mer än en gång varje dag.

Väderleken gör det besvärligt. Dels vill gruset gärna hasa bort från den hårda isen, och dels smälter den gärna igenom isen när temperaturen blir varmare och då måste ny halkbekämpning genomföras. Eftersom hela vägområdet är över två mil långt, kan inte maskinerna vara överallt direkt.

Vägföreningen tackar för förståelsen för situationen och uppmanar alla att ta det försiktigt och hålla nere hastigheterna.