Leksands Sparbank har beslutat att ge Lerdal-Gärdebyns vägförening 300 000 kronor i stöd efter skyfallet Hans i augusti. Det våldsamma regnet orsakade stora skador i vägområdet och har försatt vägföreningen i en ansträngd ekonomisk situation. Bidraget på 300 000 kronor är betydelsefullt för det fortsatta återställningsarbetet.

Lerdal-Gärdebyns vägförening har tidigare under hösten ansökt om stöd från Leksands Sparbanks ”Insatser för bygden”. Det är medel som banken kan dela ut till organisationer, företag och föreningar inom Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner. Bidragen ska ha engångskaraktär och ett riktat definierat syfte. Beslutet i december innebär alltså att Lerdal-Gärdebyns vägförening får 300 000 kronor.

”Stödet från Leksands Sparbank betyder oerhört mycket,” säger vägföreningens ordförande Anders Rosén. ”Det innebär att vi inte bara kan fortsätta att återställa de skador som är kvar efter skyfallet, utan vi kan också agera mer förebyggande för att motverka översvämningar i framtiden,” fortsätter Rosén. 

”Det handlar om klimatanpassning på riktigt. Stödet kommer att lätta den ekonomiska situationen märkbart för föreningens medlemmar. Det är särskilt roligt att se att bygdens näringsliv nu ställer upp i ett läge där stödet från samhället och staten visat sig bli ytterst begränsat,” menar Anders Rosén.

Det totala stödet från staten via Trafikverket tycks bli cirka 70 000 kronor.

Syftet med bidraget ”Insatser för bygden” från Leksands Sparbank är bland annat att främja utveckling och stå för en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vägföreningen kommer nu lättare att kunna lägga resurser på inventering av de mest angelägna åtgärderna, exempelvis när det gäller dikning och rensning av vägtrummor och brunnar och vad som måste prioriteras.

”Vårt vägområde är över två mil långt och har mycket trafik av besökare eftersom vi är ett viktigt och intressant turistområde för hela kommunen. Här finns många företag, framför allt inom besöksnäringen. Det handlar om hotell, pensionat och även en skidanläggning som alla är beroende av bra vägar för sin verksamhet. Våra vägar är viktiga för hela kommunens utveckling”, säger Anders Rosén.

”Dessutom byggs det mycket i området, vilket innebär intensiv trafik av entreprenörer av olika slag.”

Varför valde då Leksands Sparbank att ge 300 000 kronor till vägföreningen i Lerdal-Gärdebyn?

”Som lokal sparbank vill vi alltid verka för bygdens bästa. Inte minst i tuffa tider blir det viktigare än någonsin att vi är med och stöttar. Under och framför allt efter ovädret Hans framfart, såg vi ett stort behov av stöd till de som drabbats. Det känns såklart jättebra att vara med och bidra till återställandet av vägområdet och fina Lerdal och Gärdebyn,” säger Jonas Heimer, marknadschef på Leksands Sparbank.