(uppdatering: motionstiden har gått ut)


Vägföreningens styrelse har beslutat att årsstämman kommer att äga rum den 18 april 2024. Det innebär att det börjar bli dags att skriva motioner till stämman för den som vill föreslå någon förändring och utveckling. Enligt stadgarna ska motioner till årsstämman vara styrelsen tillhanda senast utgången av februari.

En motion bör rubriceras som en sådan och vara tydligt vara ställd till Lerdal-Gärdebyns vägförening. Det är bra om den innehåller en bakgrund till varför motionen lämnas in och ha tydligt och konkret förslag.

Årsmötet kommer att äga rum torsdag den 18 april, klockan 18:00 på Hotell Lerdalshöjden. Efter själva stämmoförhandlingen bjuder vägföreningen på kaffe och smörgås. Senast tre veckor före årsstämman kommer en mer formell kallelse med de handlingar som behövs inför stämman.

För att kunna planera vore det bra att veta hur många som kommer, så du får gärna anmäla din närvaro redan nu om du vet att du vill delta på årsstämman. Anmäl dig på vägföreningens mejl:
vagforening@lerdalgardebyn.se