Lerdal-Gärdebyns vägförening kallar medlemmar till ordinarie årsstämma den 18 april kl. 18:00 på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik.

Handlingar enligt stadgarna finns tillgängliga på föreningens hemsida www.lerdalgardebyn.se/dokument
senast tre veckor före stämman. 

Ett begränsat antal handlingar kommer att finnas i pappersform vid stämman, så skriv gärna ut från hemsidan om det finns möjlighet.

Efter själva stämman bjuder vägföreningen på smörgås och kaffe/te. 
För att underlätta beställningen: anmäl närvaro på stämman senast den 14 april till: vagforening@lerdalgardebyn.se

Välkomna!
Styrelsen