Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar för Lerdal-Gärdebyns vägförening. Förslaget kommer att tas upp vid årsstämman i april, där förhoppningsvis ett beslut kan tas. Redan nu går det dock att se förslaget till nya stadgar och komma med synpunkter.

Anledningen till att styrelsen vill förnya stadgarna är flera:
– De är vissa fall föråldrade och behöver anpassas till nutida arbetssätt
– De måste anpassas till lagen om samfällighetsföreningar
– De behöver göras tydligare för att underlätta föreningens arbete

Förslaget till nya stadgar kan du läsa här och även komma med synpunkter. Dock är det på själva årsstämman den 18 april som du kan lämna formella ändringsförslag och yrka godkännande eller avslag. Det är på stämman som beslutet tas, men det går bra att lämna synpunkter till styrelsen redan nu. Använd då mejladressen vagforening@lerdalgardebyn.se

Om årsstämman beslutar att nya stadgar ska införas, så måste de skickas till Lantmäteriet som ska godkänna stadgarna. Först därefter kan de fastställas och börja gälla.

Här kan du se förslaget till nya stadgar för Lerdal-Gärdebyns vägförening

Här kan du se de nuvarande stadgarna