På fredagen den 22 mars stängdes merparten av vägföreningens vägar av för tung trafik. Inga fordon med en totalvikt på över 12 ton får trafikera de avstängda vägarna. Anledningen är tjällossningen. Denna avstängning sker varje år vid den här tiden.

I princip är alla vägföreningens vägar öster om Faluvägen och öster om långa Kvarngatsdelen mot folkparken avstängda för tung trafik över 12 ton. Långa Kvarngatan har f ö en permanent begränsning på 3,5 för genomfartstrafik.

Hur länge avstängningen kommer att pågå är inte bestämt utan det beror på tjällossningen och när vägarna är mogna att ta emot tunga transporter.

Vägföreningens styrelse uppmanar alla att respektera förbudet mot tung trafik. Våra vägar är känsliga och kan lätt skadas under denna känsliga period. Den som inte följer avstängningen och orsakar vägskador kan bli ersättningsskyldig.

Den som av någon anledning behöver dispens och tillstånd att köra i området med fordon på totalvikt över 12 ton, kan planera det genom att skicka en fråga på mejl till vägföreningen:
vagforening@lerdalgardebyn.se