Vid Lerdal-Gärdebyns årsstämma den 18 april valdes Mats Bergkvist till ny ordförande efter avgående Anders Rosén. […]