Från och med onsdag eftermiddag den maj upphävs förbudet mot tung trafik på vägföreningen vägar. Det […]
Högst 30 kilometer i timmen, det blir det högsta tillåtna hastigheten i större delen av området […]