Från och med onsdag eftermiddag den maj upphävs förbudet mot tung trafik på vägföreningen vägar. Det […]
Högst 30 kilometer i timmen, det blir det högsta tillåtna hastigheten i större delen av området […]
Styrelsen för Lerdal-Gardebyns vägförening har haft sitt konstituerande möte där posterna i styrelsen fördelades. Vid årsstämman […]
Vecka 19 med start den 6 maj startar sopningen av grus på vägarna efter vinterns halkbekämpning. […]
Vid Lerdal-Gärdebyns årsstämma den 18 april valdes Mats Bergkvist till ny ordförande efter avgående Anders Rosén. […]
Tjällossningen är i full gång i vägområdet och som vanligt har det uppstått fördjupningar och småskador […]
På fredagen den 22 mars stängdes merparten av vägföreningens vägar av för tung trafik. Inga fordon […]
Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar för Lerdal-Gärdebyns vägförening. Förslaget kommer att tas upp […]
Lerdal-Gärdebyns vägförening kallar medlemmar till ordinarie årsstämma den 18 april kl. 18:00 på Hotell Lerdalshöjden i […]
(uppdatering: motionstiden har gått ut) Vägföreningens styrelse har beslutat att årsstämman kommer att äga rum den […]